Τι είναι ο καθετήρας PICC;


To PICC αφορά σε συντομογραφία της φράσης Peripheral Inserted Central Catheter, όπου στα ελληνικά είναι ο Περιφερικά Εισαγόμενος Κεντρικός Καθετήρας.


Αποτελεί ασφαλή, ανώδυνη και αποτελεσματική επιλογή με ελάχιστο κίνδυνο επιπλοκών σε σχέση με άλλους κεντρικούς φλεβικούς καθετήρες. Τοποθετείται στο μέσω του άνω βραχίονα, σε βασιλική ή κεφαλική φλέβα.


Εισάγεται μόνο από γιατρούς ή ειδικευμένους νοσηλευτές. Η περιποίηση του καθετήρα θα πρέπει να πραγματοποιείται από το γιατρό ή από εξειδικευμένο νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό.


 


Καθετήρας PICC - Χρήση


Ο καθετήρας PICC χρησιμοποιείται :


στη χορήγηση φαρμάκων, υγρών και προϊόντων αίματος


στη λήψη δείγματος αίματος


σε ασθενείς που χρειάζονται μακροχρόνια αντιβιοτικά, χημειοθεραπεία ή παρεντερική διατροφή


 


ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ PICC - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ


Η τοποθέτηση του καθετήρα PICC εξαρτάται:


από το ph και την οσμωτικότητα της εγχυόμενης θεραπείας


από τη διάρκεια της θεραπείας


από τη διάγνωση και την κλινική εικόνα του ασθενούς


 


ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ PICC;


Όπως προαναφέραμε, ο καθετήρας PICC αποτελεί μέθοδο εκλογής και διαθέτει τα εξής πλεονεκτήματα έναντι των υπόλοιπων καθετήρων:


Είναι πλήρως εμφυτεύσιμος


Η τοποθέτησή του είναι εύκολη και ταχεία


Δεν επηρεάζει την εξωτερική εμφάνιση


Χρειάζεται ελάχιστη προσωπική περιποίηση


Έχει μικρό ποσοστό επιμόλυνσης


Η χρήση του είναι μακροχρόνια (μήνες, ακόμη και χρόνια)


Είναι πιο αποτελεσματικός


Δεν επηρεάζει τις δραστηριότητες τους ασθενούς


Χαμηλότερο συνολικό κόστος τοποθέτησης και χειρισμού


Υποστήριξη θεραπείας στο σπίτι


Έχει χαμηλότερο ρυθμό λοιμώξεων του αίματος


  


ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ PICC;


Πέρα από πλεονεκτήματα, ο καθετήρας PICC διαθέτει και τα εξής μειονεκτήματα:


Χρειάζεται εμφύτευση/αφαίρεση μέσω χειρουργικής επέμβασης


Οι αναισθητικές αλοιφές για να εισχωρήσουν στον οργανισμό απαιτούν βελόνα παρακέντησης που θα εισχωρήσει στο δέρμα


Έχει ρίσκο εξαγγείωσης


 


ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ PORT A CATH;


Ο καθετήρας Port a Cath αποτελείται από το μεταλλικό Port (μικρό θάλαμο χορήγησης) ο οποίος συνδέεται με τον καθετήρα Cath. Το Port αποτελείται από ειδικό πλαστικό καουτσούκ και τιτάνιο. Αυτό επιτρέπει στον ασθενή την υποβολή του σε μαγνητική τομογραφία, εφόσον αυτό χρειαστεί. Ο καθετήρας Cath αποτελείται από σιλικόνη και η θέση του επιτρέπει τον ακριβή εντοπισμό του κατά την ακτινογραφία.


Η βελόνα τοποθετείται εύκολα. Η τοποθέτησή της πραγματοποιείται μόνο από το γιατρό ή από εξειδικευμένο νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό.


 


ΚΑΘΕΤΗΡΑΣ PORT A CATH - ΧΡΗΣΗ


Η χρήση του καθετήρα Port a Cath αφορά σε:


λήψη αίματος σε διαγνωστικές ή άλλες εξετάσεις.


Μέτρηση κ.φ.π.


Δυναμική έκχυση σκιαγραφικού για αξονική ή μαγνητική


 


χορήγηση υγρών προϊόντων του αίματος και ενδοφλεβίων φαρμάκων σε μακροχρόνιες θεραπείες όπως:


• αντιβιοτικά


• παρεντερική διατροφή


• Χημειοθεραπεία & χημειοθεραπευτικά φάρμακα


 


Επιπλέον χρησιμοποιείται για ασθενείς που χρειάζονται:


Θεραπεία μέσω επαναλαμβανόμενης αγγειακής προσπέλασης


Για τη διαχείριση φαρμακευτικής αγωγής


Ολική παρεντερική διατροφή


Παράγωγα αίματος


Διευκολύνσεις ακτινοδιαγνώσεων


Για ασθενείς με δυσπρόσιτο φλεβικό σύστημα


 


ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ PORT A CATH;


Τα πλεονεκτήματα του καθετήρα Port συνοψίζονται εδώ:


Είναι πλήρως εμφυτεύσημο


Προκαλεί λιγότερες λοιμώξεις


Η χρήση του είναι μακροχρόνια


Δεν περιορίζει τις δραστηριότητες του ασθενούς


Προσφέρει δυναμική έκχυση για αξονική ή μαγνητική (power port)


 


ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΘΕΤΗΡΑ PORT A CATH;


Τα μειονεκτήματα που παρουσιάζει ο καθετήρας Port είναι τα εξής:


Επιπλοκές


Αυξημένο Kόστος


Απαιτεί βελόνα για πρόσβαση


Υπάρχει κίνδυνος εξαγγείωσης


 


Καθετήρας Port a Cath – Πιθανές Επιπλοκές


Οι επιπλοκές του καθετήρα Port είναι άμεσες και απώτερες. Οι άμεσες επιπλοκές αφορούν σε:


αιμάτωμα


πνευμοθώρακα


αιμοθώρακα


Οι απώτερες επιπλοκές αφορούν σε:


λοιμώξεις


θρόμβωση


μετανάστευση της θέσης


απόσπαση


 


Σε ποιες περιπτώσεις θα πρέπει να επισκεφτείτε τον ιατρό;


Η επίσκεψη στον αρμόδιο γιατρό θα πρέπει να πραγματοποιηθεί στις εξής περιπτώσεις:


•   αν ο καθετήρας port έχει μετακινηθεί


•   αν η περιοχή είναι θερμή, ερυθρή, εμφανίζει οίδημα ή εξέρχεται υγρό που μοιάζει με πύον


•   αν νιώθετε τοπικό πόνο


•   αν εμφανίσετε πυρετό άνω των 38 βαθμών Κελσίου