Νικόλαος Η. Kουτσογούλας MD

Γενικός Χειρουργός

Διευθυντής 5ης χειρουργικής κλινικής Ιασώ

Προηγμένη Λαπαροσκοπική Χειρουργική και Ρομποτική Χειρουργική Συνεργάτης ΙΑΣΩ Γενική Κλινική


H λαπαροσκοπική κολεκτομή αποτελεί την ασφαλή και αναίμακτη μέθοδο αφαίρεσης τμήματος ή ολόκληρου του παχέος εντέρου, χωρίς να χρειαστεί η διενέργεια μεγάλης τομής. Αποτελεί την επέμβαση εκλογής για τη θεραπεία του καρκίνου του παχέος εντέρου.

Η επαναστατική χειρουργική μέθοδος της λαπαροσκόπησης πλέον εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία και σε επεμβάσεις κολεκτομής, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο ανάρρωσης και τον μετεγχειρητικό πόνο. Πλέον, η αφαίρεση τμημάτων του παχέος εντέρου (κολεκτομή) γίνεται με μικρότερες χειρουργικές τομές (οπές) και εξασφαλίζει ταχύτερη ανάρρωση και συντομότερη παραμονή στο νοσοκομείο, ενώ ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει τα- χύτερα στις δραστηριότητές του και στην κατανάλωση στερεών τροφών.

Η λαπαροσκοπική κολεκτομή αποτελεί μια καταξιωμένη μέθοδο σε όλο τον κόσμο, λόγω των πολλών πλεονεκτημάτων που φέρει σε σχέση με την ανοιχτή μέθοδο. Η διενέργεια μικρών τομών αντί μίας μεγάλης προσφέρει μία πιο ελαφριά μετεγχειρητική πορεία για τον ασθενή, με άμεση κινητοποίηση και επιστροφή του στην καθημερινότητα.

Η μέθοδος αυτή συνιστάται στις εξής περιπτώσεις:

➔ Καλοήθη ή κακοήθη όγκο του παχέος εντέρου,

➔ εκκολπωματική νόσο,

➔ πολύποδες που δεν αφαιρούνται ενδοσκοπικά,

➔ σε επιλεγμένες περιπτώσεις αιμορρα γικών ή ισχαιμικών κολίτιδων,

➔ νόσο του Crohn,

➔ πρόπτωση ορθού.

Η λαπαροσκόπηση στις επεμβάσεις στον πεπτικό σωλήνα Η επέκταση της χρήσης της λαπαροσκό- πησης για επεμβάσεις στον γαστρεντερικό σωλήνα επιβεβαιώνει μία νέα άποψη της χειρουργικής, την ελάχιστα επεμβατική χειρουργική (minimal invasive surgery). Η χρήση των τεχνικών αυτών στο παχύ έντερο δεν εξελίχθηκε τόσο γρήγορα όσο εξελίχθηκε στις νόσους των χολη- φόρων. Σ’ αυτό συντέλεσαν οι τεχνικές δυσκολίες και το υψηλό επίπεδο κατάρ- τισης που απαιτείται για την εκτέλεση τέτοιων επεμβάσεων (μεγάλη καμπύλη εκμάθησης), ο φόβος για τη διασπορά

καρκινικών κυττάρων που αποπίπτουν από τους όγκους του παχέος εντέρου και το μεγάλο μέγεθος του παχέος εντέρου, το οποίο δημιουργεί την ανάγκη μιας μεγάλης τομής για την έξοδο του παρα- σκευάσματος από την κοιλιά.

Η συνέχεια του εντέρου μπορεί να αποκατασταθεί με μια ενδοσωματική αναστόμωση, κατά την οποία εισέρχονται συρραπτικά μηχανήματα μέσα από τις οπές λαπαροσκόπησης ή μέσω του πρωκτού ή μέσω μιας εξωσωματικής αναστόμωσης. Με τη συνδυασμένη χρήση λαπαροσκό- πησης και κολονοσκόπησης, η βλάβη πρώτα αναγνωρίζεται και σημειώνεται και κατόπιν αντιμετωπίζεται.

Πλεονεκτήματα της λαπαροσκοπικής κολεκτομής

Η λαπαροσκοπική κολεκτομή αποτελεί τη μέθοδο εκλογής στις επεμβάσεις του παχέος εντέρου. Η εμπειρία και η εξειδίκευση του γενικού χειρουργού αποτελεί βασική προϋπόθεση για την επιτυχή πραγματοποίησή της. Τα πλεο- νεκτήματά της σε σχέση με την ανοιχτή μέθοδο είναι τα εξής:

➔ Άμεση κινητοποίηση του ασθενούς την ίδια κιόλας ημέρα,

➔ μικρότερος χρόνος ανάρρωσης,

➔ μικρότερος κίνδυνος μετεγχειρητικών επιπλοκών,

➔ ταχύτερη επιστροφή στην εργασία, ➔ μικρότερο τραύμα,

➔ μικρότερη απώλεια αίματος,

➔ ελάχιστος μετεγχειρητικός πόνος,

➔ μικρότερη ενδονοσοκομειακή νοσηλεία, ➔ σύντομη επιστροφή σε κανονικό διαιτολόγιο,

➔ σύντομη επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες,

➔ τέλειο αισθητικά αποτέλεσμα,

➔ ισοδύναμο ή και καλύτερο ογκολογικό αποτέλεσμα.

Επιπλοκές λαπαροσκοπικής κολεκτομής

Κάθε επέμβαση εγκυμονεί τον κίνδυνο επιπλοκών. Το ίδιο ισχύει και για τη λαπαροσκοπική κολεκτομή. Το ποσοστό επιπλοκών δεν είναι μεγάλο, όμως επη- ρεάζεται από την υγεία του ασθενούς και τον τύπο της κολεκτομής που πρόκειται να χειρουργηθεί. Οι επιπλοκές είναι ίδιες με αυτές της ανοικτής κολεκτομής, αλλά με μειωμένη συχνότητα. Ειδικότερα:

➔ Μόλυνση

➔ Ρήξη αναστομώσεων

➔ Δημιουργία συριγγίων

➔ Σεξουαλικές διαταραχές/διαταραχές στύσης

➔ Μετεγχειρητική αιμορραγία, εμφάνιση φλεγμονής και πυρετού

➔ Τραυματισμός γειτονικών οργάνων (ουρητήρες, λεπτό έντερο, ουροδόχος κύστη)

➔ Θρόμβωση κάτω άκρων

➔ Πνευμονική εμβολή.

«Η ΛΑΠΑΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΚΟΛΕΚΤΟΜΗ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΜΙΑ ΚΑΤΑΞΙΩΜΕΝΗ ΜΕΘΟΔΟ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟ, ΛΟΓΩ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΑΝΟΙΧΤΗ ΜΕΘΟΔΟ»

Πώς πραγματοποιείται η λαπαροσκοπική κολεκτομή;

Η λαπαροσκοπική κολεκτομή πραγμα- τοποιείται υπό γενική αναισθησία. Στην κοιλιά του ασθενούς γίνονται 4-5 τομές λίγων εκατοστών μέσω των οποίων εισέρ- χεται η κάμερα (λαπαροσκόπιο) υψηλής ευκρίνειας και τα λαπαροσκοπικά εργαλεία ώστε να καθοδηγηθεί ο χειρουργός στη σωστή διενέργεια της επέμβασης και την αφαίρεση του πάσχοντος τμήματος.

Τι πρέπει να περιμένετε μετά τη λαπαροσκοπική κολεκτομή

Μετά την επέμβαση της λαπαροσκοπι-

Η επαναστατική χειρουργική μέθοδος της λαπαροσκόπησης πλέον εφαρμόζεται με μεγάλη επιτυχία και σε επεμβάσεις κολεκτομής, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο ανάρρωσης και

τον μετεγχειρητικό πόνο.

κής κολεκτομής, ο ασθενής έχει καλή αναπνευστική λειτουργία και ταχεία ανά- κτηση της λειτουργίας του εντέρου, ενώ ο μετεγχειρητικός πόνος είναι ελάχιστος. Προκειμένου να επιτευχθούν τα μέγιστα αποτελέσματα, είναι σημαντικό να ακο- λουθήσετε τις οδηγίες του χειρουργού σας. Είναι σημαντικό να δώσετε χρόνο στο σώμα σας ώστε να αναρρώσει. Η κινητοποίηση μετά την επέμβαση συνιστάται ώστε να μειωθεί ο πόνος στους μυς. Η επιστροφή στις καθημερινές σας δραστηριότητες πραγματοποιείται σε διάστημα μίας ή δύο εβδομάδων.

Σε περίπτωση που νιώθετε έντονο πόνο, ο οποίος δεν ανακουφίζεται με ήπια αναλγητικά, θα πρέπει να επικοινωνήσετε αμέσως με τον χειρουργό σας.

Ο μετεγχειρητικός επανέλεγχός σας θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα στις επόμενες δύο εβδομάδες από την επέμβαση.